Prislista

Förmånliga priser

Vi garanterar att du alltid får ett kostnadsförslag innan behandling. Kostnadsförslaget är ett ömsesidigt avtal mellan parterna patienten och Solna Dental AB, där det tydligt framgår vem som är patient, vilket ingrepp som avses, kostnad och tidpunkt samt vilken tandläkare som utför behandlingen.

Åtgärd:
Pris:
Undersökning (inkl. 4 rtg-bilder, kostnadsförslag)
845:-
Röntgen undersökning hela bettet
1050:-
Förebyggande behandling mer omfattande*
1050 - 1630:-
Förebyggande behandling, mindre omfattning
700 - 1280:-
Enytesfyllning, komposit och övriga material
800 - 950:-
Flerytesfyllning samma tand, komposit
1200 - 1750:-
Kompositkrona
2350:-
Tanduttagning
1350 - 1950:-
Rotfyllning (en, två, tre, fyra eller fler rotkanaler)
3900 - 6100:-
Akut behandling
845 - 1900:-
Bettskena
3850:-
Tandblekning över- och underkäke
2500:-
Tandkrona (Metallkeramik, helkeram)
5800 - 6800:-
Skalfasad
7000:-

* Tandstensskrapning, Puts & polering, Airflow behandling

Priserna är ungefärliga och bygger på ett enkelt standardingrepp. Avvikelser förekommer.

GARANTI

Som medlem i Privattandläkarna lämnar vi två års garanti på fast protetik och implantat. För avtagbar protetik gäller ett års garanti, dock ingen garanti på temporära konstruktioner.

Klicka här för en fullständig prislista

Boka redan idag!