Prislista

Förmånliga priser

Vi garanterar att du alltid får ett kostnadsförslag innan behandling. Kostnadsförslaget är ett ömsesidigt avtal mellan parterna patienten och Solna Dental AB, där det tydligt framgår vem som är patient, vilket ingrepp som avses, kostnad och tidpunkt samt vilken tandläkare som utför behandlingen.

ÅTGÄRD
PRIS
Undersökning (inkl. 4 rtg-bilder, kostnadsförslag)
865:-
Röntgen undersökning hela bettet
1100:-
Flourbehandling
350:-
Ta bort tandsten
500 - 1000:-
Enytesfyllning, komposit och övriga material
800 - 1000:-
Flerytesfyllning samma tand , komposit
1200 - 1750:-
Kompositkrona
2500:-
Tanduttagning
1400 - 2000:-
Rotfyllning
4000 - 6200:-
Akut behandling
fr. 1300:-
Bettskena
3850:-
Opalescense blekning över - och underkäke
2500:-
BrilliantSmile kliniktandblekning
3500:-
Tandkrona (Metallkeramik, helkeram) 
6000 - 7000:-
Skalfasad
7000:-
Boka redan idag!