Vi reder ut begreppen om tandimplantat

Många har funderar och tankar kring tandimplantat och vi ska därför reda ut några av begreppen här.

Därför är tandimplantat en bra lösning

Saknar man tänder finns risken att käkbenet krymper ihop, vilket i sin tur får dig att se äldre ut än du egentligen är. Ett tandimplantat är en bra lösning på detta av flera skäl. Till att börja med är det stabilt, bekvämt och innehåller inte några lösa delar. När insättningen väl är gjord är det klart, justeringar i efterhand behövs normalt inte. Ett tandimplantat håller vanligen livet ut. Implantaten ser mycket naturtrogna ut och du kommer att kunna äta och dricka som vanligt med dem. De flesta som får tandimplantat upplever en klar förbättring av sin livkvalitet.

Så går det till

Steg ett är informationsinsamling från foton, avtryck och röntgen. Denna information ligger sedan till grund för vilken typ av behandlig som ska användas. Flera faktorer spelarn in här: tandhälsan, hur många tänder det handlar om och även vilka tänder det är som ska ersättas.

Är det fråga om en standardbehandlig sätts implantatet in och får sedan läka in i käkbenet (tar 3-6 månader). En tillfällig protes sätts in under läkningsperioden, och därefter sätts den permanenta kronan in.

Risker med tandimplantat

Normalt sett är det riskfritt med tandimplantat, men det finns vissa grupper som bör vara försiktiga. Lider man av problem som kan besvära eller försvåra läkningsprocessen av ben- eller mjukvävnaden måste man göra en noggrann utvärdering med sin tandläkare. Exempel på sådana problem är bindvävssjukdomar, steroidbehandlingar, och beninfektioner. Rökning är en annan riskfaktor.

Hög ålder är inte ett problem i sig utan det är hälsoläget som är den avgörande faktorn.

Skötsel av implantaten

Du sköter om dina implantat på samma vis som dina vanliga tänder, med regelbunden borstning och användande av tandtråd.

8 Apr 2014